Orddeling av cornificando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cornificando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-ni-fi-can-do

Siste orddelinger av dette språket