Orddeling av cornificato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cornificato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-ni-fi-ca-to

Siste orddelinger av dette språket