Orddeling av cornista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cornista? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-ni-sta

Siste orddelinger av dette språket