Orddeling av corno

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corno? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cor-no

Siste orddelinger av dette språket