Orddeling av cornovaglia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cornovaglia? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-no-va-glia

Siste orddelinger av dette språket