Orddeling av cornucopia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cornucopia? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-nu-co-pia

Siste orddelinger av dette språket