Orddeling av cornuto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cornuto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-nu-to

Siste orddelinger av dette språket