Orddeling av coronado

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coronado? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-ro-na-do

Siste orddelinger av dette språket