Orddeling av coronamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coronamento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-ro-na-men-to

Siste orddelinger av dette språket