Orddeling av coronato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coronato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

co-ro-na-to

Siste orddelinger av dette språket