Orddeling av corpacciuto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corpacciuto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-pac-ciu-to

Siste orddelinger av dette språket