Orddeling av corpetto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corpetto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-pet-to

Siste orddelinger av dette språket