Orddeling av corpicino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corpicino? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-pi-ci-no

Siste orddelinger av dette språket