Orddeling av corpino

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corpino? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-pi-no

Siste orddelinger av dette språket