Orddeling av corpora

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corpora? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-po-ra

Siste orddelinger av dette språket