Orddeling av corporale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corporale? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-po-ra-le

Siste orddelinger av dette språket