Orddeling av corporativismo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corporativismo? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

cor-po-ra-ti-vi-smo

Siste orddelinger av dette språket