Orddeling av corporativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corporativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-po-ra-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket