Orddeling av corporatura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corporatura? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-po-ra-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket