Orddeling av corposo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corposo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-po-so

Siste orddelinger av dette språket