Orddeling av corpulenza

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corpulenza? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-pu-len-za

Siste orddelinger av dette språket