Orddeling av correggiato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet correggiato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-reg-gia-to

Siste orddelinger av dette språket