Orddeling av correlando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet correlando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-re-lan-do

Siste orddelinger av dette språket