Orddeling av correlativo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet correlativo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-re-la-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket