Orddeling av correndo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet correndo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-ren-do

Siste orddelinger av dette språket