Orddeling av correntista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet correntista? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ren-ti-sta

Siste orddelinger av dette språket