Orddeling av correttivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet correttivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ret-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket