Orddeling av corretto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corretto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-ret-to

Siste orddelinger av dette språket