Orddeling av correzionale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet correzionale? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-re-zio-na-le

Siste orddelinger av dette språket