Orddeling av corrigendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corrigendo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ri-gen-do

Siste orddelinger av dette språket