Orddeling av corrispettivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corrispettivo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-ri-spet-ti-vo

Siste orddelinger av dette språket