Orddeling av corrosione

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corrosione? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ro-sio-ne

Siste orddelinger av dette språket