Orddeling av corrosivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corrosivo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ro-si-vo

Siste orddelinger av dette språket