Orddeling av corroso

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corroso? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-ro-so

Siste orddelinger av dette språket