Orddeling av corruscato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corruscato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ru-sca-to

Siste orddelinger av dette språket