Orddeling av corsetto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corsetto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-set-to

Siste orddelinger av dette språket