Orddeling av corsista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corsista? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-si-sta

Siste orddelinger av dette språket