Orddeling av corsivista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corsivista? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-si-vi-sta

Siste orddelinger av dette språket