Orddeling av corsivo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corsivo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-si-vo

Siste orddelinger av dette språket