Orddeling av corteggiamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corteggiamento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-teg-gia-men-to

Siste orddelinger av dette språket