Orddeling av corteggiando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corteggiando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-teg-gian-do

Siste orddelinger av dette språket