Orddeling av corteggiare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corteggiare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-teg-gia-re

Siste orddelinger av dette språket