Orddeling av corteggiatore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corteggiatore? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-teg-gia-to-re

Siste orddelinger av dette språket