Orddeling av corteo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corteo? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cor-teo

Siste orddelinger av dette språket