Orddeling av corticotropina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corticotropina? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

cor-ti-co-tro-pi-na

Siste orddelinger av dette språket