Orddeling av cortigianelli

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortigianelli? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-ti-gia-nel-li

Siste orddelinger av dette språket