Orddeling av cortina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortina? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cor-ti-na

Siste orddelinger av dette språket