Orddeling av cortinario

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortinario? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ti-na-rio

Siste orddelinger av dette språket