Orddeling av cortisolo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortisolo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ti-so-lo

Siste orddelinger av dette språket