Orddeling av cortisone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortisone? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ti-so-ne

Siste orddelinger av dette språket